Union! where are you?

 

2017

haft, bawełna, czarna nić

wymary: 120×140 cm